PINE NEEDLES, BUTTERMILK, PAPER TOWELS

METTE WINCKELMANN

 

June / July 2013

Allerede i udstillingstitlen bliver det meget fysisk. Fyrretræsnåle, kærnemælk og køkkenrulle er tre genstande, der har en særlig lugt, fornemmelse og struktur.

Winckelmann arbejder med abstrakte malerier – men med et stærkt fokus på de materialer hun benytter sig af. For Winckelmann bliver materialiteten skubbet helt i front og en betydningsfuld del af værket.

Malerierne er fremstillet i en kombination af staut, et ubleget lærred man bruger til opsyning af tøjkollektioner inden det sys i det rigtige stof, akrylmaling, vat, hør og gesso. De enkelte værker er opbygget lag på lag, med forskellige materialer, men uden at søge at skjule processen. Tværtimod gennemtrænges hvert lag maling og stof af det bagvedliggende, hvilket afslører de geometrisk grid.

Gitterværket fortsætter udover malerierne og ud på væggene i galleriet, hvor Winckelmann har tegnet griddet med blyant. Hver væg er inddelt i halvdele, tredjedele og fjerdedele, hvorved der opstår et mønster bestående af fem horisontale og fem vertikale linjer, der spiller sammen med galleriets arkitektur.

I Winckelmans praksis spiller titlerne også en afgørende rolle, og i den aktuelle udstilling er den med til at fremhæve det materielle fokus. Således er fyrtræsnåle, kærnemælk og køkkenrulle materialer, som man kan hævde har en mere ren og direkte kontakt til begæret, udenom den visuelle fremstilling og de kulturelle påvirkninger.

Kilde: https://kunsten.nu/journal/fyrretraesnaale-kaernemaelk-og-koekkenrulle/