PRIMITIVE

THOMAS KIESEWETTER

PRIMITIVE
24. October – 23. November

Med en afvæbnende umiddelbarhed og en metallisk alvor, indtager den tyske kunstner Thomas Kiesewetter Avlskarl Gallery med sine arkitektoniske antropomorfe væsner. Med antydninger af vink og bevægelse lokker de os ind i en verden af genkendelse og uvished.

Kiesewetter har igennem mange år kunstnerisk beskæftiget sig med verden på en abstrakt måde – set det hele lidt udefra, måske for at se det hele i en større sammenhæng. Men han ønsker ikke længere at arbejde sådan. For Kiesewetter er det tid til at søge indad, hvilket har betydet at han de seneste par år har bevæget sine skulpturer i en mere figurativ retning – hvor man fornemmer antydninger af menneskekroppen – en arm, et ben og et hoved. Hans arkitektoniske væsner har fået hver deres personlighed. I de smukkeste sarte farver kommer fine og sarte væsner til syne, for så at flyde ud og blive til ren form igen.

Antydningens kunst er en disciplin som kun få mestrer. Kiesewetter formår at skabe skulpturer der svæver mellem genkendelse og uvished, og han giver plads til at tanker og billeder får lov til at bevæge sig frit – i en ufuldendt og underfundig verden som ligger åben, når blot vi tør give slip og lade os svæve med.

 

With disarmed impulsiveness & a metallic sense of seriousness will the German artist Thomas Kiesewetter take over Avlskarl Gallery with his architectural antropomorf creatures. With illusions of winking and movement they lure us in to a world of recognition and uncertainty.

Kiesewetter has as an artist seen the world through a very abstract lens the past few years – observed it from the perspective of an outsider, perhaps to be able to see it all in a bigger context.
But no more. Kiesewetter has now realized that it is time to seek within, which has resulted in a more figurative direction – drawing parallels to the human body by illustrating elements as an arm, a leg & a head. The architectural creatures is given an individual personality. By applying delicate colors the vulnerability & beauty of each creature shines through only to melt & and become true to its purest form.

The art of “hinting” is only mastered by few. Kiesewetter is capable of creating sculptures that is hovering between the recognizable & unknown. Yet he creates space for thoughts & images to move undisturbed – an imperfect & subtle world lies open if we are willing to let go and just soar.

 

Interview with Thomas Kiesewetter

 
Article with Thomas Kiesewetter